Vítejte na pašmanu

Ostrov (57 km2) v zadarské ostrovní skupině patřící k Severodalmatským ostrovům. Leží ve vnitřním ostrovním pásu jihovýchodně od ostrova Ugljan, se kterým je spojen novým mostem přes průplav Ždrelac.
Galerie

Pašman

Ostrov byl osídlen už ve starověku, od roku 1050 patřil k biskupství v Biogradu, od roku 1126 k arcibiskupství Zadar. Za benátských a tureckých vpádů sloužil jako útočiště obyvatel z pevniny a nebyl nikdy dobyt.
Obydlena je severovýchodní plochá část ostrova, přivrácená k pobřeží, kdežto opačná strana je skalnatá a pustá. Na ostrově jsou dvě opčiny. V opčině Pašman na severozápadním pobřeží žije asi 2700 obyvatel. Opčina Tkon na jihovýchodě ostrova je spojena přívozem s protilehlým přístavem Biograd na Moru. Všechny obce spojuje silnice, která na severozápadě pokračuje přes most na sousední ostrov Ugljan.

pro romantické duše